Strefa e2m+ Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

ECDL - druga młodość

Cel główny projektu:

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zmniejszenie wykluczenia cyfrowego pracowników w wieku 50 - 64 lata pochodzących z obszarów wiejskich i miast do 50 tysięcy mieszkańców województwa małopolskiego.

Cele szczegółowe projektu:
  • Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu użytkowania komputera u pracowników w wieku 50-64 lata;
  • Podniesienie poziomu umiejętności informatycznych pracowników w wieku 50 - 64 lata.
W ramach projektu oferujemy 96 godzinne szkolenia komputerowe zakończone egzaminem ECDL Base, składające się z 4 modułów:
  • B1 — Podstawy pracy z komputerem,
  • B2 — Podstawy pracy w sieci,
  • B3 — Przetwarzanie tekstów,
  • B4 — Arkusze kalkulacyjne.
2010 - 2024 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | realizacja: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: